Kakatiya University M.Tech PTPG 2nd Year 1st Sem Exam Fee Notification Feb 2022

Kakatiya University has released Exam Fee Notification for M.Tech PTPG 2nd Year 1st Sem Exams on Feb 2022.

Kakatiya University Exam Fee Notification

University / Organization Kakatiya University
Exam Name M.Tech PTPG 2nd Year 1st Sem
Category Exam Fee Notification
Release Date 02-02-2022

Important Links to Download Exam Fee Notification