Kakatiya University M.Sc (Bio Chemistry) & MA (Sanskrit) 2-2 Sem July 2021 Results

Kakatiya University has released Results for M.Sc (Bio Chemistry) & MA (Sanskrit) 2nd Year 2nd Sem Exams on 24-12-2021.

Kakatiya University Results

University / Organization Kakatiya University
Exam Name M.Sc (Bio Chemistry) & MA (Sanskrit) 2nd Year 2nd Sem
Category Results
Release Date 24-12-2021

Important Links to Download Results